Editorial Team

 • Ing. Jana Dolejší (šéfredaktor) – Studio D – akustika s.r.o. (Česká republika)
 • Mgr. Barbora Majchráková - Studio D - akustika s.r.o. (Česká republika)
 • Ing. Dagmar Donaťáková – VUT v Brně (Česká republika)
 • Prof. Ing. Monika Rychtáriková, Ph.D. – Katolieke Universiteit Leuven (Belgie)/STU Bratislava (Slovensko)
 • Ing. Miroslav Žáčik (M & Z Partners s.r.o., Povážská Bystrica, Slovensko)
 • Doc. RNDr. Marie Vaňková, CSc. (VUT Brno, Česká republika)
 • Ing. František Dolejší – Studio D – akustika s.r.o. (Česká republika)
 • Doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD (TU Zvolen a Slovenská akustická spoločnost pri SAV, Slovenská republika)
 • Ing. Monika Pavčeková, PhD. (STU Bratislava, Slovenská republika)
 • Doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. (JU České Budějovice, Česká republika)
 • Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.