PALCHIKOVSKIY, V.; KHRAMSTOV, I.; KUZNETSOV, A.; PAVLOGRADSKIY, V. ON DESIGNING IMPEDANCE TUBE WITH GRAZING FLOW. Journal Akustika, [S. l.], v. 39, n. 39, 2021. Disponível em: https://journalakustika.com/index.php/akustika/article/view/42. Acesso em: 28 feb. 2024.